Фестивалът се провежда под патронажа на г-н Васко Стоилков, кмет на община Сливница